Video 3: Khám hô hấp (Quân y viện 103)

Video hướng dẫn cách khám lâm sàng hệ hô hấp ở người lớn. 


Phần 1


Phần 2  

Leave a Reply