Vi sinh – Ký sinh trùng

Giới thiệu

Vi sinh – Ký sinh trùng

Vi sinh – Ký sinh trùng – Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp nhóm ngành khoa học sức khỏe theo Nghị định năm 2000. Bộ Y tế cũng đã tổ chức biên soạn bộ tài liệu dạy – học các môn học cơ sở và chuyên môn theo chương trình mới để từng bước xây dựng bộ sách chuẩn trong công tác đào tạo trung học của Ngành Y tế.

Vi sinh - Ký sinh trùngSách “Vi sinh – Ký sinh trùng” được chủ ý biên soạn theo chương trình đào tạo của các ngành: Điều dưỡng Nha khoa, Điều dưỡng gây mê hồi sức, Kỹ thuật vật lý trị liệu,…

Tuy nhiên tài liệu này có có thể dùng để đào tạo hệ trung học của ngành phục hồi chức năng, Điều dưỡng đa khoa và các ngành Điều dưỡng khác với số tiết không quá 30. Mỗi bài trong cuốn sách đều có cấu trúc gồm: mục tiêu học tập, nội dung và tự lượng giá.

Năm 2005, cuốn sách này được Hội đồng chuyên môn thẩm định sách giáo khoa và tài liệu dạy – học của Bộ Y tế trong giai đoạn hiện nay. Trong thời gian từ 3-5 năm sách được chỉnh lý, cập nhật và bổ sung đầy đủ.

Sách gồm hai phần chính: Vi sinh y học với đại cương về vi khuẩn và các loại vi khuẩn gây bệnh, đại cương virus và các bệnh do virus gây ra; Ký sinh trùng với: đại cương ký sinh trùng, một số ký sinh trùng đường ruột thường gặp, ký sinh trùng sốt rét, hình thể ký sinh trùng đường ruột,…

Chúc các bạn xem sách vui vẻ.

Tải về

Vi sinh – Ký sinh trùng 

Hướng dẫn tải về

6 Comments

  1. uetacad.com July 27, 2021
  2. Gertie November 20, 2021
  3. Bethany November 23, 2021
  4. Micah November 24, 2021
  5. Stephen November 27, 2021

Leave a Reply