USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology

Giới thiệu

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology – Mình xin được nói một chút về USMLE – Chương trình trao đổi văn bằng bác sĩ Mỹ (USMLE – United States Medical Licensing Examination), đây là chương trình giúp sinh viên y khoa có thể tiếp cận được với kiến thức y học tiên tiến cũng như có khả năng được làm việc tại các nước phát triển trên thế giới. Chương trình giúp các bác sĩ tốt nghiệp bên ngoài nước Mỹ có cơ hội trang bị và củng cố kiến thức trước khi tham gia các kỳ thi Step 1, Step 2CK, Step 2CS và Step 3 nhằm mục đích tìm kiếm cơ hội được thực tập nội trú tại Mỹ.

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology

USMLE Step 1 thi về các môn học cơ sở như Miễn dịch, Bệnh học, Sinh lý, Hóa sinh, Vi sinh, … và được thực hiện trên máy vi tính. Kỳ thi này bao gồm 7 block khác nhau, mỗi block gồm có 50 câu hỏi trong 60 phút. Tổng cộng có 322 câu hỏi và thường phải mất 8 giờ để thực hiện. Sau thực hiện 7 block đầu, block 8 là phần khảo sát của NBME.

Step 1 của chương trình USMLE dùng để kiểm tra khả năng áp dụng kiến thức y khoa cơ sở của sinh viên hay nói một cách khác đây là bài kiểm tra với nhiều phương án lựa chọn đối với các môn Sinh lý, Giải phẫu, Hóa sinh, Dịch tễ, Dược lý, Di truyền,… nhằm kiểm tra kiến thức y học cơ sở và khả năng áp dụng trong lâm sàng.

Cuốn sách USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology là cuốn sách bản mới nhất nói về bệnh học, cuốn sách đã trình bày một cách hệ thống và đầy đủ các phần trọng yếu trong lĩnh vực Giải phẫu bệnh và đồng thời liên quan mật thiết đến kiến thức bệnh học nói chung, đây là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho sinh viên, bác sĩ đặc biệt là trong kỳ thi đầy cam go này.

Tải về

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Pathology

Hướng dẫn tải về

Leave a Reply