Trắc nghiệm: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu tâm lý y học

Trắc nghiệm có đáp án: Khái niệm, đối tượng nghiên cứu tâm lý y học

1. Tâm lý con người là sự phản ánh chủ quan
@A. Thế giới khách quan, có cơ sở tự nhiên là hoạt động thần kinh và nội tiết , được nẩy sinh bằng hoạt động sống của tưng người và gắn bó với các quan hệ xã hội,lịch sử
B. Thế giới vật chất vận động và biến đổi 
C. Những kinh nghiệm sống
D. Những linh hồn của con người
E. Thế giới vật chất vận động và biến đổi ,những kinh nghiệm sống 
2. Quan điểm của duy vật biến chứng cho rằng tâm lý là biểu hiện của
@A. Vật chất cao cấp, là sản phẩm dưới dạng đặc biệt của vật chất có tổ chức cao là não bộ của con người
B. Sản phẩm dưới dạng đặc biệt của vật chất 
C. Não bộ của con người
D. Thế giới vật chất biến đổi
E. Thế giới linh hồn       
3. Sự bắt đầu của phản ánh  tâm lý
A. Thế giới vật chất biến đổi
B. Não bộ của con người
C. Sản phẩm dưới dạng đặc biệt của vật chất 
@D. Sinh vật có bản tính kích thích, biến đổi để thích nghi với mọi hoàn cảnh, nhờ đó cảm giác phát triển
"Trắc

Tải về tại ĐÂY hoặc xem trực tiếp ở phía dưới:

 

Leave a Reply