Tiêu chuẩn Asbury chẩn đoán hội chứng Guillain Barré

Tiêu chuẩn Asbury chẩn đoán hội chứng Guillain Barré
(1) Đặc điểm cần thiết cho chẩn đoán
+ Liệt tăng dần cả hai chân và hai tay
+ Mất phản xạ gân cơ
(2) Đặc điểm lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán
+ Diễn tiến toàn phát trong nhiều ngày đến 4 tuần
+ Triệu chứng thực thể tương đối đối xứng
+ Triệu chứng cảm giác (chủ quan và khách quan) nhẹ
+ Liệt các dây sọ (liệt mặt ngoại biên hai bên)
+ 2-4 tuần sau khi ngưng giai đoạn toàn phát, bắt đầu giai đoạn phục hồi
+ Rối loạn chức năng thần kinh tự trị
+ Không có sốt lúc khởi phát bệnh
(3) Đặc điểm cận lâm sàng hỗ trợ chẩn đoán
+ Tăng protein dịch não tủy với < 10 tế bào/μL
+ Đặc điểm điện thần kinh cơ của giảm dẫn truyền hay bloc dẫn truyền (*)
(*) Đặc điểm điện cơ của tổn thương sợi trục được ghi nhận trong các hội chứng Guillain-Barré thể sợi trục
– chiaseykhoa.net –

Leave a Reply