Tag Archives: Sinh con “thuận tự nhiên”

Sinh con “thuận tự nhiên” là phương pháp gì?

Có nên đẻ con thuận tự nhiên

Sinh con thuận tự nhiên là phương pháp gì? Trong thời gian gần đây, câu chuyện bà mẹ tại Hưng Yên sinh con tại nhà và thực hiện liên sinh, để nguyên bánh nhau nối vào cơ thể con suốt 06 ngày