Slide hướng dẫn sử dụng Epidata

Xin giới thiệu với các bạn một số slide hướng dẫn sử dụng Epidata do thành viên diễn đàn y học dự phòng chia sẻ.

"Hướng

Ở đây có 3 slide, các bạn có thể xem online hoặc tải về máy theo các link sau:

Phần 1: Giới thiệu về phần mềm Epidata
Xem online tại ĐÂY, tải về máy tại ĐÂY.

Phần 2: Nhập số liệu với Epidata
Xem online tại ĐÂY, tải về máy tại ĐÂY.

Phần 3: Quản lý số liệu với Epidata
Xem online tại ĐÂY, tải về máy tại ĐÂY.

Chúc các bạn học tốt với những tài liệu hướng dẫn sử dụng Epidata ở trên.

 

Leave a Reply