Sách Tổ chức, quản lý và chính sách y tế

Sách Tổ chức, quản lý và chính sách y tế được các giảng viên Bộ môn tổ chức quản lý y tế ĐH Y Hà Nội biên soạn, NXB Y học xuất bản năm 2006.

"Sách

Mục lục:
Lời giới thiệu 
Đại cương về hệ thống y tế và tổ chức mạng lưới y tế Việt Nam
Tổ chức, chức năng nhiệm vụ và nội dung quản lý  cơ bản các dịch vụ chăm sóc sức khoẻ của y tế địa phương  
Tổ chức và quản lý bệnh viện đa khoa 
Đại cương quản lý,  quản lý y tế 
Người cán bộ quản lý lãnh đạo và các kỹ năng quản lý 
Thông tin và quản lý thông tin  y tế công cộng 
Phân tích và Xác định vấn đề sức khoẻ, vấn đề sức khoể ưu tiên của cộng đồng 
Kế hoạch và lập kế hoạch y tế 
Điều hành và giám sát các hoạt động y tế công cộng 
Quản lý nhân lực 
Quản lý tài chính và vật tư y tế 
Đánh giá chương trình/ hoạt động y tế công cộng 
Đại cương về chính sách y tế công cộng 
Đánh giá, phân tích và điều chỉnh chính sách y tế công cộng  
Một số chính sách lớn về y tế của Việt Nam hiện nay 
Xã hội hoá và lồng ghép các hoạt động y tế

Link tải tài liệu ở cuối bài.Tải tài liệu về tại ĐÂY.

 

Leave a Reply