Phác đồ Từ Dũ – Phác đồ điều trị sản phụ khoa 2015

Phác đồ Từ Dũ – Phác đồ điều trị sản phụ khoa 2015

Trong gần 100 phác đồ được sắp xếp hợp lý theo từng chuyên đề, lần tái bản này, ấn phẩm PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN – PHỤ KHOA có sự chỉnh lý và bổ sung một số bài như: tắc mạch ối, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, viêm vùng chậu, áp xe phần phụ, sẩy thai liên tiếp, bệnh lý tuyến vú, áp xe vú, nhiễm khuẩn hậu sản, khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh, …

Phác đồ Từ Dũ

Phác đồ Từ Dũ

Nhằm mục đích góp phần cùng Sở Y tế TP Hồ Chí Minh xây dựng một hệ thống tư liệu tham khảo thống nhất, đáp ứng nhu cầu tham khảo của quý đồng nghiệp trong quá trình xử trí lâm sàng chuyên ngành sản phụ khoa, các phác đồ điều trị tiếp tục được Ban biên soạn bổ sung, chỉnh lý và cập nhật để có thể giới thiệu cùng quý đồng nghiệp ấn phẩm PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN – PHỤ KHOA năm 2015.

Dựa trên các tài liệu trong nước và quốc tế, như:

– Các hướng dẫn xử trí của các hiệp hội Sản Phụ khoa quốc tế và các tổ chức quốc tế có uy tín.
– Các tài liệu, sách giáo khoa (textbook) quốc tế và trong nước của các cơ sở có uy tín.
– Các nghiên cứu được công bố trên tạp chí quốc tế và trong nước.

– Hướng dẫn quốc gia về sức khỏe sinh sản xuất bản năm 2009.
– Các qui định hiện hành của các cơ quan có thẩm quyền về y tế tại Việt Nam.
– Sự phù hợp với tình hình thực tiễn tại Việt Nam và điều kiện thực tế của BV Từ Dũ.
– Qui trình lâm sàng hiện nay tại Bệnh viện Từ Dũ.

Trong gần 100 phác đồ được sắp xếp hợp lý theo từng chuyên đề, lần tái bản này, ấn phẩm PHÁC ĐỒ ĐIỀU TRỊ SẢN – PHỤ KHOA có sự chỉnh lý và bổ sung một số bài như: tắc mạch ối, thai chậm tăng trưởng trong tử cung, viêm vùng chậu, áp xe phần phụ, sẩy thai liên tiếp, bệnh lý tuyến vú, áp xe vú, nhiễm khuẩn hậu sản, khám và điều trị một cặp vợ chồng vô sinh, …

Tải về: (Download)

Phác đồ Từ Dũ – Phác đồ điều trị sản phụ khoa 2015

Hướng dẫn tải về:


Harrison Tiếng Việt

Leave a Reply