Phác Đồ IMCI mới – Cập Nhật 9/2016

Phác Đồ IMCI mới – Cập Nhật 9/2016
Hoạt động “Lồng ghép chăm sóc trẻ bệnh” (viết tắt là IMCI – Intergrated Management of Childhood Illness) là một chiến lược chăm sóc sức khỏe của trẻ em do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) khởi xướng thực hiện từ 1992 với mục tiêu làm giảm tỷ lệ mắc và tỷ lệ tử vong của trẻ em dưới 05 tuổi.
Hoạt động IMCI được triển khai tại Việt Nam bắt đầu từ năm 1996, và cho đến nay 45/63 tỉnh/thành phố trên cả nước đang triển khai IMCI ở các mức độ khác nhau và đã đem lại những kết quả đáng chú ý.
Đây là một bước quan trọng hướng tới việc cải thiện chất lượng chăm sóc trẻ bệnh trong phạm vi chăm sóc sức khỏe ban đầu. Việc triển khai IMCI yêu cầu sự tham gia của đội ngũ các cán bộ y tế các cấp, các nhân viên y tế cấp cơ sở và thành viên của cộng đồng mà nó phục vụ. Nhờ vậy hoạt động của IMCI có thể góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ tại tuyến huyện và tuyến cơ sở trong quá trình cải thiện chất lượng chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ em.
Thông tin tài liệu:

Ngôn Ngữ: Tiếng Việt.
Số Trang: 19.
Loại tệp: PDF.
Nhà xuất bản: Văn phòng kĩ thuật IMCI.

PHÁC ĐỒ XỬ TRÍ CÁC BỆNH THƯỜNG GẶP Ở TRẺ EM TỪ 2 THÁNG ĐẾN 5 TUỔI

Bản phác thảo bao gồm các nội dung:

i) Kiểm tra dấu hiệu nguy hiểm toàn thân;

ii) Hỏi 4 triệu chứng chính;

iii) Kiểm tra bệnh tay chân miệng;

iv) Kiểm tra dinh dưỡng và thiếu máu;

v) Điều trị cấp cứu trước khi chuyển viện

vi) điều trị đặc hiệu tại nhà

Tải về: (Download)

Phác Đồ IMCI mới – Cập Nhật 9/2016

Hướng dẫn tải về:


Harrison Tiếng Việt

4 Comments

  1. Stromectol November 14, 2021
  2. prednisone sale November 14, 2021
  3. dureJeady November 14, 2021
  4. priligy and viagra November 15, 2021

Leave a Reply