PARAPHRASE là gì? Các sĩ tử luyện thi IELTS chắc đ…

PARAPHRASE là gì?

Các sĩ tử luyện thi IELTS chắc đã từng nghe đến kĩ năng này rất nhiều lần nhưng có lẽ không phải ai cũng biết cụ thể Paraphrase là gì.
Thực chất, Paraphrase/’pærəfreɪz/ là cách viết lại một câu hay một đoạn văn bằng cách sử dụng những từ ngữ khác (so với câu hay đoạn văn gốc).
Paraphrase rất khác với việc tóm tắt một đoạn văn. Tóm tắt một đoạn văn có nghĩa là bạn phải sử dụng những từ ngữ của tác giả một cách tóm lược. Đối với paraphrase, bạn viết lại đoạn văn bằng chính từ ngữ của bạn.
Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng để thành thục kĩ năng này đòi hỏi bạn sẽ phải bỏ khá nhiều công sức đấy nhé ^^
I. Vậy Paraphrase quan trọng như thế… Khác


7 Comments

  1. Ha Nguyen Tháng Tư 1, 2021
  2. Anh Nguyen Tháng Tư 1, 2021
  3. Anh Tú Tháng Tư 2, 2021
  4. Anh Hoang Tháng Tư 2, 2021
  5. Xuân Mơ Tháng Tư 3, 2021
  6. Hân Lê Tháng Tư 3, 2021
  7. Violet Mason Tháng Tư 4, 2021

Leave a Reply