Mục tiêu đến cuối năm phải đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Mục tiêu đến cuối năm phải đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành

Để thành công ở một mức độ nào đó mỗi chúng ta đều phải có những mục tiêu riêng. Có những mục tiêu tự bạn có thể xác định được. Cũng có những mục tiêu bạn có được nhờ sự hướng dẫn từ người đi trước. Riêng việc học ngoại ngữ các bạn có mục tiêu gì mới cho năm học này không? Có bạn nào đặt mục tiêu đến cuối năm nay là phải đọc được tài liệu tiếng Anh?

Để đạt được mục tiêu đến cuối năm phải đọc được tài liệu tiếng Anh chuyên ngành, các bạn cần:

Học thuật ngữ tiếng Anh cơ bản

Nếu nói mục tiêu đến cuối năm phải thành thạo thuật ngữ y khoa tiếng Anh thì có thể được. Một số trường đại học hiện tại đã đưa chương trình đào tạo tiếng Anh chuyên ngành vào năm nhất. Tuy nhiên số trường có chương trình đào tạo này rất là ít, một số lớn các trường thì đến tận Y5 mới có chương trình tiếng Anh y khoa. Chưa kể, đối với trường có đào tạo thì cũng dừng lại ở tiếng Anh cơ bản.

Nếu bạn chưa được học về cơ bản, thì mục tiêu là gì? Phải học và hiểu được thuật ngữ y khoa tiếng Anh, đọc được các tài liệu cơ bản và đơn giản. Qua giai đoạn này, các bạn mới có thể tiến tới mục tiêu xa hơn. Mục tiêu dài hạn: đọc được tài liệu y khoa tiếng Anh.

(Thuật ngữ y khoa trong tiếng Anh)

Học kỹ năng đọc tài liệu y khoa

Sau khi đã học về thuật ngữ y khoa tiếng Anh có nhiều bạn gặp rất nhiều khó khăn khi đọc dịch tài liệu. Các bạn nên nhớ rằng, không phải cứ nắm được thuật ngữ y khoa tiếng Anh là đọc được tài liệu chuyên ngành. Hai việc trên là hoàn toàn khác nhau.

Để đọc được tài liệu, các bạn nên tập trung vào kỹ năng đọc từng loại tài liệu khác nhau. Một số loại tài liệu mà các bạn nên tiếp cận dần để luyện kỹ năng là:

  1. Bài báo sức khỏe,
  2. Wikipedia,
  3. Tài liệu y khoa ở các trang điện tử (emedicine, uptodate…),
  4. Textbook y khoa,
  5. Tài liệu nghiên cứu

Các ví dụ dưới đây với cùng chủ đề về viêm phổi (pneumonia) cho bạn thấy rằng mức độ khó trong việc đọc dịch các tài liệu sẽ khác nhau với các loại tài liệu khác nhau.

Pneumonia is a lung infection that can be mild or so severe that you have to go to the hospital.

It happens if an infection causes the air sacs of the lungs (doctors call these “alveoli”) to fill up with fluid or pus. That can make it hard for you to breathe in enough oxygen to reach your bloodstream.

(https://www.webmd.com/lung/understanding-pneumonia-basics)

Đối với loại tài liệu trên, khi bạn đọc sẽ quen với ngôn ngữ “gần gũi”, không hoa mỹ và ứng dụng được trong giao tiếp. Việc đọc cũng không quá khó, và có thể tạo động lực cho bạn có gắng đọc khi mà mình có thể tự đọc và dịch được. Trong loại tài liệu này, số lượng từ chuyên ngành là không nhiều. Tất cả các bạn học y khoa nên đọc được loại tài liệu này ngay từ năm Y1.

Pneumonia is an inflammatory condition of the lung affecting primarily the small air sacs known as alveoli.[4][13] Typically symptoms include some combination of productive or dry cough, chest pain, fever, and trouble breathing.[2] Severity is variable.[2] Pneumonia is usually caused by infection with viruses or bacteria and less commonly by other microorganisms, certain medications and conditions such as autoimmune diseases.

(https://en.wikipedia.org/wiki/Pneumonia)

Với tài liệu từ wikipedia, bạn có thể sẽ gặp nhiều từ chuyên ngành. Tuy nhiên bạn ít khi gặp những câu có cấu trúc phức tạp và từ vựng quá chuyên sâu. Đọc được tài liệu trên Wikipedia là mục tiêu thiết thực nhất đối với Y2. Chắc chắn một điều rằng, loại kiến thức bạn cần tìm là gì thì Wiki đều có.

Pneumonia has classically been considered in terms of the infecting organism. This approach facilitates discussion of characteristic clinical presentations but is a limited guide to patient management since specific microbiologic information is rarely available at initial presentation. More recent classifiation schemes emphasize epidemiologic factors that predict etiology and guide initial therapy. Pneumonia may be classified as community acquired (CAP) or nosocomial and, within the latter, as health care-associated (HCAP), hospital-acquired (HAP), or ventilator-associated (YAP).

(Current diagnosis and treatment 2017-Pneumonia)

Các bạn thấy tài liệu trên như thế nào? Loại tài liệu y khoa tiếng Anh này khá là khó tiếp cận với các bạn mà vốn ngoại ngữ bị hạn chế. Với các bạn chưa đọc được tài liệu trên wikipedia thì đọc textbook y khoa sẽ khá chật vật! Văn phong loại tài liệu này viết bằng nhiều cấu trúc phức. Mặt khác, tài liệu này có rất nhiều thuật ngữ chuyên ngành. Tài liệu này khuyến khích được sử dụng cho các bạn từ Y3 trở lên. Có thể mới đầu bạn chưa đọc được, nhưng phải học các kỹ năng để đọc và ghi nhớ trước, mới có thể tự đọc được sau này.

Community-acquired pneumonia is diagnosed by clinical features (e.g., cough, fever, pleuritic chest pain) and by lung imaging, usually an infiltrate seen on chest radiography. Initial evaluation should determine the need for hospitalization versus outpatient management using validated mortality or severity prediction scores. Selected diagnostic laboratory testing, such as sputum and blood cultures, is indicated for inpatients with severe illness but is rarely useful for outpatients. Initial outpatient therapy should include a macrolide or doxycycline. For outpatients with comorbidities or who have used antibiotics within the previous three months, a respiratory fluoroquinolone (levofloxacin, gemifloxacin, or moxifloxacin), or an oral beta-lactam antibiotic plus a macrolide should be used

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21661712)

Đây là loại tài liệu về nghiên cứu trong y khoa. Tài liệu này sử dụng văn phong phức tạp, thuật ngữ chuyên ngành nhiều. Ngoài ra để đọc được tài liệu này cần phải có chút kiến thức về nghiên cứu khoa học. Các bạn đang theo học chương trình sau đại học, và các bác sĩ đang công tác ở các bệnh viện nên học để đọc được loại tài liệu này.

Vậy qua một số ví dụ trên, các bạn phải đánh giá xem khả năng tiếng Anh của mình đang ở đâu. Khi đã xác định được khả năng của mình, thì nên bắt đầu ngang mức mình đang đạt được. Tránh bắt tay ngay vào các tài liệu khó nhai, sẽ khiến bạn gặp khó khăn, và dễ nản.

Như vậy để đọc được tài liệu y khoa tiếng Anh là không dễ! Hãy đề ra mục tiêu cho chính mình ngay, duy trì và nghiêm khắc với bản thân để biến mục tiêu thành hiện thực.

Chúc các bạn thành công!

Ths.Bs Nguyễn Thái Duy

Anh Văn Y Khoa DR.DUY

 

Leave a Reply