Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp (Bộ Y Tế)

Hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp

Tài liệu hướng dẫn chẩn đoán và xử trí ngộ độc cấp do bộ Y Tế ban hành dành cho cán bộ Y tế khoa HSTC-CĐ.


 


Để xử trí bệnh nhân ngộ độc cấp ta cần thực hiện hai nhóm công việc:

+ Nhóm các biện pháp hồi sức và điều trị triệu chứng: Cấp cứu ban đầu; hỏi bệnh, khám và định hướng chẩn đoán; điều trị hỗ trợ toàn diện.

+ Các biện pháp chống độc đặc hiệu: Hạn chế việc hấp thu chất độc, tăng đào thải độc chất và dùng thuốc giải độc đặc hiệu.

Khi bệnh nhân đã có các triệu chứng thì ưu tiên biện pháp của nhóm 1 còn nếu bệnh nhân đến sớm và chưa có triệu chứng thì ưu tiên các biện pháp của nhóm 2.

Việc cấp cứu ban đầu hay ổn định các chức năng sống của bệnh nhân là ưu tiên số một. Ngay khi tiếp xúc với bệnh nhân, trong vòng 3 phút đầu, ta phải xác định và thực hiện ngay các biện pháp cần thiết để đảm bảo tính mạng cũng như ổn định tình trạng của bệnh nhân. Nhìn bệnh nhân, sờ mạch và lay gọi bệnh nhân cần được tiến hành nhanh chóng. Các tình huống cần phải giải quyết ngay thuộc về 3 hệ cơ quan sống còn của cơ thể: Hô hấp, tuần hoàn và thần kinh.

Việc chẩn đoán cần được tiến hành ngay sau đó. Khoảng 95% chẩn đoán nguyên  nhân ngộ độc là do hỏi bệnh, cần kiên trì hỏi người bệnh hay người nhà nhiều lần để nắm được các thông tin trung thực. Nếu có thể yêu cầu người nhà mang đến vật chứng nghi ngờ, điều này sẽ rất hữu ích trong việc chẩn đoán độc chất.


Leave a Reply