Hội chứng Wallenberg (hội chứng tủy bên) là gì?

Hội chứng Wallenberg (hội chứng tủy bên) là gì, nguyên nhân, cơ chế, ý nghĩa, hình ảnh

SỰ MÔ TẢ

Hội chứng tuỷ bên (hội chứng Wallenberg) là một hội chứng mạch máu thân não có đặc điểm:

• Độ lệch của uvula theo hướng ra khỏi bên bị ảnh hưởng

• Nâng vòm miệng yếu ở cùng một bên

• Nói ngọng, khó nuốt, khàn giọng

• Mất cảm giác ở cùng một bên mặt

• Hội chứng Homer cùng bên

• Mất điều hòa tiểu não hai bên

• Mất cảm giác đau và nóng dưới mức tổn thương.

LÝ DO

Thường gặp

• Nhồi máu động mạch tiểu não dưới sau (PICA)

• Suy động mạch đốt sống

CƠ CHẾ

Nhồi máu ở động mạch tiểu não dưới sau (PICA) có thể gây rối loạn chức năng của nhân thân não ở cột sống bên. Xem Bảng 5.35 về cơ chế các dấu hiệu lâm sàng của hội chứng tuỷ bên.

Wa% 20l% 20l% 20e% 20n% 20b% 20e% 20r% 20g


Hội chứng Wallenberg (hội chứng tủy bên)


Hình 5.119 Các nhân và dải thân não bị tổn thương trong hội chứng tủy bên (thâm đen bên) Được Flint PW và cộng sự cho phép sao chép lại, với sự cho phép của Flint PW và cộng sự, Cummings Otolaryngology: Head and Neck Surgery, 5th edn, Philadelphia: Mosby, 2010: Fig. 166-4.

BẢNG 5.35 Cơ chế các triệu chứng của hội chứng tuỷ bên

Dấu hiệu lâm sàng Rối loạn chức năng thần kinh
• Độ lệch của uvula theo hướng ra khỏi bên bị ảnh hưởng

• Vòm miệng bên cao

• Nói lắp

• Khó nuốt

• Nói khàn

→ Hạt nhân nghi ngờ (chuỗi IX, X)
• Mất cảm giác ở cùng một bên mặt → Dải dây
• Hội chứng Horner hai bên → Các sợi giao cảm hướng xuống
• Mất điều hòa tiểu não hai bên → Tủy tiểu não
• Mất cảm giác đau và nóng bên dưới tổn thương → Dải đồi thị

Leave a Reply