Hội chứng mô kẽ – Phân biệt tổn thương kẽ và phế nang

Hội chứng mô kẽ – Phân biệt tổn thương kẽ và phế nang

Thường hay bị phân biệt giữa phế nang và mô kẽ, trong đó lưu ý nhất là tính chất bờ mờ hay rõ và tiến triển nhanh hay chậm!

Để dễ nhớ, mình hay đứng giữa lớp và minh hoạ cái phòng đang đứng là phế nang và cái hành lang ngoài kia là mô kẽ, tổn thương (có thể là vi trùng, tế bào lạ, dịch hay bất kì cái gì khác) sẽ là các học viên trong lớp này, nếu giờ lớp mình đứng trong hành lang sẽ được ken chặt nên ranh giới sẽ rõ, nếu đứng trong lớp rộng rãi, muốn đứng đâu thì đứng nên ranh giới không rõ (bờ mờ). Rồi đến màn cho lớp mình vận động chạy nhảy thì các bạn trong hành lang sẽ chạy chật chội và chậm chạp hơn (tiến triển chậm) so với mấy đứa chạy lăng quăng trong phòng học (tiến triển nhanh).

Tức là, đối với phế nang, ngoài mấy chữ “khẩu hiệu” như hợp lưu, hệ thống, cánh bướm, khí phế quản đồ thì nhớ thêm đặc điểm bờ mờ và tiến triển nhanh (nhớ về học trò trong lớp học chạy lung tung để thuộc bài!)

Mô kẽ sẽ không có những đặc điểm đó hoặc bị “nhấn chìm” trong các dấu hiệu của phế nang!

Không có mô tả ảnh.

Các dạng kẽ: đường, lưới, tổ ong, nốt, nốt – lưới.

Dạng đường có các dạng Kerley, để dễ nhớ tương quan vị trí mà đặt tên: A – Apex ( đỉnh), B – Base (đáy), C – Croiser (chéo, đan xen giữa A và 😎, D – Devant (trước, thấy trên phim nghiêng, ở vùng sáng sau ức và trước tim).

Interstitial lung disease (ILD) is another term for pulmonary fibrosis, which means “scarring” and “inflammation” of the interstitium (the tissue that surrounds the lung’s air sacs, blood vessels and airways). This scarring makes the lung tissue stiff, which can make breathing difficult.

Nguồn: michelphuongcdha


Hội chứng mô kẽ – Phân biệt tổn thương kẽ và phế nang

Leave a Reply