Bất thường khí quản

Trước khi xác định vị trí trung tâm của khí quản cần đánh giá xem tư thế bệnh nhân có bất thường không (xoay người).

Khí quản bị kéo hay bị đẩy?

Nếu khí quản thực sự bị di dời sang một bên cần xác định nó bị kéo hay bị đẩy do bệnh lý. Bất cứ nguyên nhân gì làm tăng áp lực hay thể tích một bên lồng ngực sẽ khiến khí quản bị đẩy sang phía đối diện. Ngược lại bệnh lý làm giảm thể tích một bên sẽ làm khí quản bị kéo về bên đó.

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

Cần nhớ

 • Xác định tư thế của bệnh nhân trước khi đánh giá
 • Khí quản nằm ở vị trí trung tâm
 • Nếu khí quản bị lệch, cần xác định nó bị kéo hay đẩy
   
         
 
Sự lệch của khí quản
 • Bệnh nhân không xoay – mỏm đốt sống (đường màu đỏ) nằm giữa các đầu ức xương đòn (đường màu xanh)
 • Khí quản (dấu sao) lệch về bên trái so với đường giữa
 • Khối mô mềm (Soft tissue mass) nằm bên phải phế quản là chủ yếu
  Chẩn đoán
 • Bướu giáp thòng trung thất
 • CT – scan của bệnh nhân bên dưới

 
Xem lại bài: Khí quản và phế quản chính
 
 
Hình ảnh khí quản lệch trên CT – scan
 • Khí quản (dấu sao) lệch về bên trái so với đường giữa (đường màu đỏ)
 • Khối mô mềm bên phải khí quản (vùng màu xanh)
 • Những dấu hiệu trên CT tương ứng với X-Quang
Chẩn đoán: Bướu giáp thòng trung thất gây lệch khí quản