https://probhatfery.com/wp-includes/slot-gacor/
Kết luận

Phần cơ bản này đã mô tả các cấu trúc giải phẫu quan trọng có thể nhìn thấy trên phim X-Quang. Các cấu trúc này được nêu lên theo thứ tự riêng biệt để giúp bạn phát triển cách tiếp cận hệ thống đến các bất thường sau này.

Các phần đã thảo luận:

  • Khí quản và phế quản chính
  • Các cấu trúc rốn phổi
  • Trường phổi
  • Màng phổi và khoang màng phổi
  • Thùy phổi và rãnh phổi
  • Góc sườn hoành và ngách sườn hoành
  • Cơ hoành
  • Tim và bờ tim
  • Bờ trung thất
  • Xương
 
 

Bất cứ khi nào có cơ hội, sau khi thăm khám bệnh nhân bạn nên dành ít thời gian để xem phim X-Quang của họ. Hãy cố gắng xác định vị trí các cấu trúc giải phẫu mỗi khi xem phim.

Phần tiếp theo sẽ cũng cố lại kiến thức cơ bản và mô tả các bất thường mang tính bệnh lý trên phim X-Quang.