Giải phẫu X-Quang ngực

Giới thiệu

Bài giải phẫu X-Quang ngực giới thiệu một số cấu trúc giải phẫu có thể thấy được trên phim X-Quang cũng như các cấu trúc không thấy được một cách dễ dàng lúc bình thường nhưng trở nên rõ nét trong một số bệnh lý.Trước khi bắt đầu, hãy nhìn hình X-Quang bình thường bên dưới:

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

 
 • Bao nhiêu cấu trúc giải phẫu bạn có thể thấy trên phim này?
 • Bạn có nghĩ về bất cứ cấu trúc nào khó thấy trên phim không?
 • Những cấu trúc có thể thấy được:
 1. 1. Khí quản(Trachea) ;
 2. 2. Rốn phổi (Hila)
 3. 3. Phổi (Lungs) ;
 4. 4. Cơ hoành (Diaphragm)
 5. 5. Tim (Heart) ;
 6. 6. Quai động mạch chủ (Aortic arch)
 7. 7. Xương sườn (Ribs) ;
 8. 8. Xương vai (Scapulae)
 9. 9. Vú (Breasts) ;
 10. 10. Hơi trong ruột (Bowel gas)
 • Những cấu trúc không thấy được/bị che mờ: Xương ức. Thực quản. Xương sống. Màng phổi. Rãnh liên thùy. Động mạch chủ.
 

Giải phẫu X-Quang ngực

Nhiều cấu trúc của ngực dễ dàng thấy được trên phim nhưng một số khác lại không dễ. Có một số cấu trúc như màng phổi chỉ thấy một cách rõ ràng khi bất thường.

>> Bài 1