Bờ trung thất

Trung thất chứa tim, các mạch máu lớn (trung thất giữa); khoảng trước tim (trung thất trước), sau tim (trung thất sau) và phía trên tim (trung thất trên). Các khoảng này không được xác định rõ trên X-Quang bình thường nhưng cần biết vị trí của chúng để có thể mô tả nơi mà bệnh lý có thể đang diễn tiến.

Có một vài cấu trúc ở trung thất trên cần được kiểm tra, bao gồm cung động mạch chủ và cửa sổ chủ phổi (aorto-pulmonary window).

 
Cần nhớ
  • Trung thất được chia làm nhiều phần để mô tả nơi bệnh lý có thể xảy ra
  • Trung thất giữa chứa tim
  • Nhiều bệnh làm thay đổi hình ảnh cung động mạch chủ, cửa sổ chủ - phổi
Cung động mạch chủ bình thường
 

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

  • Cung động mạch chủ (đường màu đỏ) đại diện cho bờ bên trái của động mạch chủ lúc nó uốn cong về phía sau trên phế quản chính trái và các mạch máu phổi. Bờ của động mạch chủ ngực đoạn xuống (đường màu vàng) liên tục với bờ cung động mạch chủ.
  • Sự dịch chuyển hay mất các đường này có thể chỉ điểm bệnh lý, như phình quai động mạch chủ hay đông đặc vùng phổi kế cận.
Cửa sổ chủ-phổi
 

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

  • Cửa sổ chủ-phổi nằm giữa chỗ uốn của động mạch chủ và các động mạch phổi. Đây là khoảng trung thất mà sự phì đại của các hạch lympho có thể được nhìn thấy trên X-Quang.
  • Trong X-Quang bình thường này, mũi tên cong chỉ đến cửa sổ giữa cung động mạch chủ (Aortic Knuckle – AK) và động mạch phổi trái (Left Pulmonary Artery – LPA). Động mạch chủ xuống (Descending Aorta – DA) với giới hạn phía sau của nó và bờ phải của động mạch chủ lên (Ascending Aorta – AA) cũng được thấy rõ.
Đánh giá bờ trung thất

Khi đánh giá phim X-Quang lúc nào cũng cần phải tìm những bất thường ở cung động mạch chủ hay cửa sổ chủ-phổi.

Việc xác định rõ giới hạn bình thường của các cấu trúc này yêu cầu bạn phải xem nhiều X-Quang ngực bình thường hơn nữa.