Các góc sườn hoành và ngách sườn hoành

Các ngách sườn hoành được tạo bởi cơ hoành và thành ngực. Trên X-Quang ngực thẳng, ngách sườn hoành chỉ được thấy ở một vị trí mỗi bên, nơi mà một góc được hình thành bởi thành ngực bên và vòm hoành, những góc này gọi là góc sườn hoành.

 
Cần nhớ
  • Các góc sườn hoành mang tính chất đại diện cho ngách sườn hoành
  • Trên X-Quang ngực thẳng các góc sườn hoành thường nhọn
Ngách sườn hoành và góc sườn hoành trên X-Quang ngực thẳng

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

Trên phim chụp trước sau, các góc sườn hoành được tạo bởi thành ngực bên và cơ hoành. Ngách sườn hoành được nhận thấy dựa vào các góc tương ứng.

 
Ngách và góc sườn hoành trên phim nghiêng

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

Trên phim nghiêng ta thấy được các góc sườn hoành trước và sau, tương ứng với vị trí của ngách sườn hoành. (Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu)

Đánh giá các góc sườn hoành

Trên phim ngực thẳng các góc sườn hoành nên là góc nhọn, thuật ngữ tù góc sườn hoành dùng để ám chỉ sự xuất hiện của tràn dịch màng phổi. Tuy nhiên điều này không luôn luôn đúng, tù góc sườn hoành có thể liên quan đến các bệnh màng phổi khác hoặc một bệnh lý phổi nào đó. Khi phổi ứ khí (như trong khí phế thủng) cũng có thể dẫn đến tù góc sườn hoành, điều này xảy ra bởi lúc đó cơ hoành bị đẩy xuống và các góc này không còn nhọn nữa.