Màng phổi và khoang màng phổi

Màng phổi chỉ có thể nhìn thấy được khi bất thường. Một vài bệnh lý gây dày màng phổi, một số khác gây tụ dịch hay khí trong khoang màng phổi.

Màng phổi và khoang màng phổi bình thường

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

Đánh giá màng phổi

Sự bất thường màng phổi có thể khó thấy nên cần kiểm tra một cách cẩn thận quanh đường bờ mỗi phổi mà ở đó bất thường dễ thấy nhất.

Đảm bảo các vân phổi tiến sát thành ngực. Nếu ta thấy được màng phổi tạng và có một vùng đen hơn ngoài màng phổi tạng, tràn khí màng phổi có thể là bệnh lý. Lúc này cần ngay lập tức kiểm tra khí quản và trung thất, cả trên X-Quang và quan trọng hơn là lâm sàng. Nếu có sự lệch khỏi đường giữa, đây là một cấp cứu y khoa. Tràn khí màng phổi áp lực nên được xử lý ngay lập tức.

Bỏ qua tràn khí màng phổi áp lực là một thất bại trong đánh giá phim X-Quang của người đọc

Cần kiểm tra màng phổi xem có bị dày dính, tụ dịch hay khí không khi đánh giá phim X-Quang

Cần nhớ:
  • Phổi và khoang màng phổi chỉ thấy được khi bất thường
  • Các vân phổi thường đi tới thành ngực

 
 
  • Đường mũi tên vẽ nên các đường bờ của phổi mà ở đó những bất thường của màng phổi được thấy rõ hơn
  • Bắt đầu và kết thúc ở rốn phổi
  • Có dày màng phổi?
  • Có tràn khí màng phổi? Bình thường vân phổi được thấy tới sát thành ngực
  • Có tràn dịch màng phổi? Góc sườn hoành và cơ hoành cần được xác định rõ