Khí quản và phế quản chính

Các đường dẫn khí lớn có thể nhìn thấy trên phim X-Quang dù chất lượng phim chụp kém hay tốt. Chúng chứa khí nên có đậm độ thấp hơn (tối hơn) các mô mềm xung quanh. Khí quản phân nhánh ở Carina (trên hình) thành phế quản chính trái và phế quản chính phải

Cần nhớ

  • Các đường dẫn khí lớn chứa khí nên có đậm độ thấp hơn (tối hơn) mô xung quanh
  • Khí quản thường ở giữa
 

 

Hình X-Quang ngực bình thường

Rê chuột vào ảnh để xem đánh dấu

  • Khí quản và phế quản có thể nhìn thấy được – chia nhánh ở Carina
  • Khí quản đi phía bên phải động mạch chủ, vì vậy có thể lệch đường giữa hướng về phía bên phải
  • Trachea: Khí quản
  • Aorta: Động mạch chủ
  • Right main bronchus: Phế quản chính phải
  • Left main bronchus: Phế quản chính trái
 

Đánh giá các đường dẫn khí

Bắt đầu đánh giá các X-Quang ngực bằng cách nhìn vào đường dẫn khí. Khí quản thường ở trung tâm và hơi lệch sang phải.

Quan trọng hơn hết, khí quản bị lệch có thể do tư thế của bệnh nhân không đúng (xoay) hoặc do bệnh lý. Đánh giá bệnh nhân xoay: Các gai đốt sống ngực nên ở trung tâm, cách đều hai đầu ức của xương đòn, nếu các khoảng cách này lệch nhau đáng kể, bệnh nhân có thể có tư thế sai.

Nếu khí quản lệch thực sự, cần xác định nó bị đẩy hay kéo do bệnh lý.
<< Giới thiệu
>> Bài 2