Giáo trình mô học – ĐH Y Hà Nội

Giới thiệu

Giáo trình mô học – ĐH Y Hà Nội

Giáo trình mô học - ĐH Y Hà Nội

Giáo trình mô học – ĐH Y Hà Nội

Mô học là một môn hình thái học thuộc khối các môn học cơ sở trong trường Đại học Y, đây là khoa học nghiên cứu sự phát triển, cấu tạo ở mức tế bào, mô liên quan đến những hoạt động của các cơ quan của cơ thể người không có bệnh. Một khi nắm bắt được các kiến thức cơ bản của mô học, sinh viên sẽ dễ dàng tiếp cận được với kiến thức của các môn học chuyên ngành hay bệnh học sau này cũng như dễ dàng hơn trong việc học các môn khác nhất là giải phẫu bệnh.

Mục tiêu của môn Mô học trong chương trình sửa đổi được đề ra về mặt kiến thức đối với sinh viên là phải: (1) Mô tả được hình thái cấu tạo hiển vi, siêu vi, hóa học của các thành phần cấu tạo tế bào, mô của các cơ quan trong cơ thể. (2) Trình bày được mối liên hệ giữa cấu trúc và chức năng của tế bào, mô, các bộ phận chủ yếu của các cơ quan trong cơ thể người bình thường. (3) Chẩn đoán chính xác các loại mô, tế bào của các cơ quan trong cơ thể bình thường khi quan sát chúng trên kính hiển vi.

Cuốn sách “Mô học” được biên soạn nhằm đáp ứng các mục tiêu và chương trình giảng dạy đại học đã sửa đổi, bao gồm 4 phần: Phần mở đầu nói về phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật nghiên cứu tế bào, mô. Phần 2 nói về tế bào học. Phần 3 là mô học đại cương. Phần 4 nghiên cứu mô học các cơ quan.

Ngoài ra bố cục của cuốn sách cũng đã có nhiều sửa đổi so với lần xuất bản đầu nhằm mục đích tăng tính tương tác giữa người đọc và các kiến thức Mô học.

Tải về

Giáo trình mô học – ĐH Y Hà Nội 

Hướng dẫn tải

Leave a Reply