Giáo trình Chương trình y tế quốc gia – ĐH Y Thái Nguyên

Giáo trình Chương trình y tế quốc gia – ĐH Y Thái Nguyên, NXB Y học năm 2007.

Môn học "Chương trình y tế quốc gia" đã được đưa vào giảng dạy ở các Trường Đại học Y trong nhiều năm qua. Song việc biên soạn tài liệu dạy và học chính thức cho môn học này chưa được chú ý. Để đáp ứng yêu cầu học tập của sinh viên, được sự hỗ trợ của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam – Thụy Điển, Bộ Y tế, tập thể giảng viên Bộ môn Y xã hội học Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên biên soạn cuốn tài liệu "Chương trình y tế quốc gia" dùng cho sinh viên. 
"Chương


Cuốn tài liệu giúp cho sinh viên nắm vững những kiến thức cơ bản và phổcập về các chương trình mục tiêu y tế quốc gia đang được triển khai trong giai đoạn hiện nay. Tài liệu được cập nhật những thông tin, kiến thức mới trên cơ sở phương pháp giảng dạy, học tập theo hướng tích cực có thể giúp sinh viên tự học và tự lượng giá. Đồng thời cuốn tài liệu cũng giúp ích cho các đồng nghiệp tham khảo khi có nhu cầu quan tâm. 

Tài liệu được biên soạn theo chương trình giáo dục ngành học bác sỹ đa khoa hệ chính quy, dựa trên cơ sở của Chương trình hợp tác y tế Việt Nam – Thụy Điểm Văn kiện tiểu dự án CBE, 2003; Chương trình giáo dục dựa vào cộng đồng ban hành theo Quyết định số 272FYK-QĐ ngày 15 tháng 7 năm 2005 của Trường Đại học Y khoa Thái Nguyên.


CHỦ BIÊN: 
 ThS. Nguyễn Thu Hiền 

THAM GIA BIÊN SOẠN: 
1. ThS. GVC. Mai Đình Đức 
2. ThS. Nguyễn Thu Hiền 
3. ThS. Nguyễn Thị Phương Lan 
4. ThS. Đàm Thị Tuyết 
5. ThS. Nguyễn Thị Tố Uyên

Tải sách về tại ĐÂY

 

Leave a Reply