Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Y Huế 2008

Giáo trình Bệnh truyền nhiễm Y Huế  do tập thể giảng viên Bộ môn Truyền nhiễm, Đại học Y Dược Huế biên soạn năm 2008.

Giáo trình gồm 198 trang, định dạng PDF, với 4 chương có mục lục cụ thể như sau:
Chương 1. ĐẠI CƯƠNG 
1. Đại cương bệnh nhiễm trùng – truyền nhiễm………………………………………………………………..1
2. Nguyên tắc xử dụng KS trong bệnh nhiễm khuẩn…………………………………………………………9
3. Nhiễm khuẩn – sốc nhiễm khuẩn……………………………………………………………………………….14
4. Sốt kéo dài chưa rõ nguyên nhân………………………………………………………………………………24
5. Hội chứng vàng da trong các bệnh nhiễm trùng………………………………………………………….29
6. Hội chứng sốt phát ban nhiễm trùng………………………………………………………………………….34
7. Nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn………………………………………………………………………………..39
Chương 2. CÁC BỆNH DO NHIỄM KHUẨN 
8. Bệnh  viêm màng não mủ………………………………………………………………………………………..43
9. Bệnh lỵ trực khuẩn…………………………………………………………………………………………………51
10. Bệnh dịch tả…………………………………………………………………………………………………………60
11. Bệnh thương hàn…………………………………………………………………………………………………..68
12. Bệnh  sốt mò………………………………………………………………………………………………………..76
13. Bệnh nhiễm não mô cầu…………………………………………………………………………………………83
14. Bệnh nhiễm tụ cầu…………………………………………………………………………………………………88
15. Bệnh uốn ván……………………………………………………………………………………………………….92
16. Bệnh dịch hạch……………………………………………………………………………………………………..97
17. Bệnh  nhiễm leptospira ……………………………………………………………………………………….101
Chương 3. CÁC BỆNH DO NHIỄM VIRUS 
18. Nhiễm HIV/AIDS……………………………………………………………………………………………….105
19. Bệnh  viêm gan virus…………………………………………………………………………………………..115
20. Bệnh nhiễm do virus dengue………………………………………………………………………………..125
21. Bệnh cúm (gồm H5N1) và SARS………………………………………………………………………….134
22. Bệnh rubella……………………………………………………………………………………………………….143
23. Bệnh  viêm não Nhật Bản…………………………………………………………………………………….148
24. Bệnh dại…………………………………………………………………………………………………………….152
25. Bệnh thuỷ đậu……………………………………………………………………………………………………157
26. Bệnh quai bị……………………………………………………………………………………………………….161
Chương 4. CÁC BỆNH DO NHIỄM KÝ SINH TRÙNG 
27. Bệnh sốt rét thường……………………………………………………………………………………………..165
28. Bệnh sốt rét ác tính………………………………………………………………………………………………174
29. Bệnh lỵ Amíp……………………………………………………………………………………………………..181
Tài liệu tham khảo…………

Tải về tại ĐÂY .

 

Leave a Reply