Giải phẫu bệnh học – Đại học Y Hà Nội

Giới thiệu 

Giải phẫu bệnh học – Đại học Y Hà Nội

Giải phẫu bệnh học – Giải phẫu bệnh học là môn khoa học nghiên cứu các tổn thương, hay nói cụ thể hơn là mổ xẻ phân tích các bệnh tật về mặt hình thái cũng như cơ chế. Vì vậy ở nhiều nước người ta không gọi là giải phẫu bệnh học mà nói ngắn gọn là bệnh học gồm cả mô bệnh lẫn tế bào bệnh.

Tổn thương là các biến đổi gây nên bởi bệnh tật, biến đổi không chỉ về hình thái mô tả được qua các giác quan khác nhau mà cả về hóa học, men học, hiển vi điện tử,… biểu hiện bằng các rối loạn chức năng.

Giải phẫu bệnh học

Giải phẫu bệnh học

Hình thái là các đặc điểm phát hiện và mô tả được qua sự quan sát của các giác quan mà căn bản là con mắt, tuy nhiên cũng có thể là các giác quan khác. Khi nhìn bằng mắt thường được gọi là đại thể, còn khi nhìn với kính hiển vi gọi là vi thể. Cuối cùng đối với kính hiển vi điện tử thì gọi là siêu vi thể.

Giải phẫu bệnh được chia thành hai phần:

Giải phẫu bệnh đại cương nghiên cứu các tổn thương chung cho mọi bệnh tật, mọi cơ quan, bao gồm các nhóm bệnh căn: Viêm, u hay bướu, chuyển hóa, dinh dưỡng, nội tiết, miễn dịch, bệnh di truyền, bẩm sinh.

Giải phẫu bệnh học cơ quan nghiên cứu những tổn thương riêng của từng cơ quan, bộ máy như hô hấp, tiêu hóa, thần kinh,… mà những bệnh cũng chỉ nằm trong bốn nhóm bệnh căn bản của giải phẫu bệnh đại cương.

Môn giải phẫu bệnh đòi hỏi tính cụ thể, tính chính xác, tính khách quan và tính tổng hợp trong đó tính tổng hợp là phải đảm bảo đầy đủ khi khám nghiệm tử thi một cách toàn diện hay khi phân tích những thông tin vi thể và những thông tin khác của lâm sàng và cận lâm sàng, để cuối cùng đi đến một kết luận dứt khoát.

Cuốn “Giải phẫu bệnh học” bao gồm các phần căn bản của giải phẫu bệnh đại cương và giải phẫu bệnh cơ quan, đồng thời cũng đảm bảo các tính chất của môn giải phẫu bệnh nói chung.

Chúc các bạn xem sách vui vẻ.

Tải về

Giải phẫu bệnh học

Hướng dẫn tải về

Leave a Reply

escort99.com