Cloroxylenol

Tên chung quốc tế: Chloroxylenol

Dạng thuốc và hàm lượng: Dung dịch đậm đặc cloroxylenol 5%.

Chỉ định: Sát khuẩn, khử khuẩn dụng cụ và bề mặt.

Thận trọng: Thuốc pha xong phải dùng ngay.

Liều lượng và cách dùng

Sát khuẩn vết thương: Dùng dung dịch 5% pha loãng với nước vô khuẩn theo tỷ lệ 1 : 20.

Khử khuẩn dụng cụ: Sử dụng dung dịch 5% pha loãng với cồn 700 theo tỷ lệ 1 : 20.

Tác dụng không mong muốn: Kích ứng da.

2 Comments

  1. Stromectol November 11, 2021
  2. Hausperse November 23, 2021

Leave a Reply