Cấu tạo giải phẫu và sinh lý dạ dày trẻ em

Cấu tạo giải phẫu và sinh lý dạ dày trẻ em

Dạ dày có kích thước, hình thù và vị trí thay đổi tùy từng người, từng lứa tuổi

• Trẻ nhỏ: dạ dày nằm ngang => dễ bị nôn trớ, khi trẻ biết đi dạ dày mới nằm đứng dọc, hình dài và thuôn

• Trẻ 7-11 tuổi hình thể dạ dày giống như người lớn

• Kích thước: lòng bàn tay trẻ, vùng đáy và hang vị hình thành rõ rệt vào tháng thứ 4 – 6

• Các lớp cơ dạ dày phát triển yếu nhất là cơ tâm vị, cơ môn vị phát triển tốt và đóng chặt => dễ bị nôn trớ và dạ dày dễ bị biến dạng sau ăn

Co bóp của dạ dày

– Đủ tháng: thời gian tống hết thức ăn trong dạ dày 60 phút

– Đẻ non: 20 phút (sữa mẹ), 52 phút (sữa công thức)

Dung tích dạ dày

Thay đổi theo khối lượng và tính chất thức ăn

– Sơ sinh: 30 – 35 cm3
– 3 tháng: 100 cm3
– 12 tháng: 250 cm3

Trẻ sơ sinh: chức năng bài tiết của dạ dày còn yếu, tăng dần theo tuổi

• Các tuyến tiêu hóa chưa phát triển đầy đủ

• Thành phần dịch vị giống người lớn nhưng số lượng và chất lượng kém hơn, sự bài tiết acid còn thấp

• Bài tiết acid vào tháng thứ 3 bằng 1⁄4 – 1⁄2 người lớn

• pH của dạ dày thay đổi theo tuổi
– Trẻ bú mẹ: 3,8 – 5,8
– Trẻ lớn: 1,5 – 2

Dịch vị dạ dày

Pepsin:

– Chuyển protein thành albumose và pepton

– Bắt đầu bài tiết và tuần thứ 16, tăng dần trong thời kỳ sơ sinh

– Hoạt động ở pH tối ưu 1,8 – 2,2

• Lipase khác với lipase của dịch tụy, chỉ tác dụng được với mỡ đã được nhũ tương hóa

• Labfement làm dễ tiêu hóa và vón casein sữa, hoạt động tối ưu ở môi trường pH 6 – 6,5

Khả năng hấp thu của dạ dày trẻ em

– Bú mẹ: dạ dày hấp thu 25% sữa => thời gian sữa mẹ ở dạ dày là 2 – 2,5 giờ

– Trẻ ăn nhân tạo: dạ dày hấp thu một ít đường, muối khoáng, một phần nước và đạm đã hòa tan => thời gian sữa bò lưu trong dạ dày là 3-4 giờ


Phân của trẻ em

Phân su:

– Màu xanh thẫm, không có mùi,
– Bài tiết 6 – 12h sau đẻ
– Gồm các chất của ống tiêu hóa bài tiết trong ngày đầu sau đẻ.
– Bài tiết sớm trong tử cung: suy thai
– Chậm phân su => tắc ruột phân su, megacolon, suy giáp

Phân của trẻ nhỏ:
– <1 tuần: 4-5 lần/ngày
– > 1 tuần: 2-3 lần/ngày
– 1 tuổi: 1 lần/ngày

Tính chất phân thay đổi theo chế độ ăn:
– Trẻ bú mẹ: Phân vàng, sệt, mùi chua và có phản ứng toan
– Trẻ ăn nhân tạo: Phân vàng nâu, rắn có khi thành khuôn, mùi hôi thối


Cấu tạo giải phẫu và sinh lý dạ dày trẻ em

Leave a Reply