Vi sinh - Ký sinh trùng

Vi sinh – Ký sinh trùng

Giới thiệu Vi sinh – Ký sinh trùng Vi sinh – Ký sinh trùng – Bộ Y tế đã phê duyệt và ban hành các chương trình…

Read more
Giáo trình Vi sinh vật y học

Giáo trình Vi sinh vật y học – Bộ Y tế

Giới thiệu Giáo trình Vi sinh vật y học – Bộ Y tế Giáo trình Vi sinh vật y học – Sách “Vi sinh vật y học”…

Read more
Vi sinh y học

Vi sinh y học – Đại học Quốc gia Hà Nội

Giới thiệu Vi sinh y học – ĐH Quốc gia Hà Nội Vi sinh y học – Những vi sinh vật gây viêm nhiễm có mặt ở…

Read more
Immunology and Microbiolog

USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Immunology and Microbiology

Giới thiệu USMLE Step 1 Lecture Notes 2016 – Immunology and Microbiology Immunology and Microbiology – Chương trình trao đổi văn bằng bác sĩ Mỹ (USMLE –…

Read more
Giáo trình và bài giảng Vi sinh vật Y học

Giáo trình và bài giảng Vi sinh vật Y học

Giới thiệu Giáo trình và bài giảng Vi sinh vật Y học Bài giảng Vi sinh vật Y học – Vi sinh vật y học ngày nay…

Read more
Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng

Giới thiệu Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng Kỹ thuật xét nghiệm vi sinh lâm sàng – Khác với các thử nghiệm sinh hóa và…

Read more
Giáo trình Vi sinh vật y học

Vi Sinh Vật Y Học

Giới thiệu Vi Sinh Vật Y Học Vi Sinh Vật Y Học – Với những đổi mới trong giáo dụng, Trường Đại học Y Hà Nội đã xây…

Read more