Guyton Tiếng Việt

Sách Guyton Tiếng Việt – Guyton and Hall textbook of Medical Physiology

Sách Guyton Tiếng Việt Phiên bản đầu tiên của Textbook of Medical Physiology được viết bởi Arthur C. Guyton cách đây đã gần 60 năm. Trong ngần ấy năm,…

Read more
Guyton Tiếng Việt

Sách Guyton Tiếng Việt – Guyton and Hall textbook of Medical Physiology

Sách Guyton Tiếng Việt Phiên bản đầu tiên của Textbook of Medical Physiology được viết bởi Arthur C. Guyton cách đây đã gần 60 năm. Trong ngần ấy năm,…

Read more
Bài giảng Sinh lý học

Bài giảng Sinh lý học – sau đại học

Giới thiệu Bài giảng Sinh lý học Bài giảng Sinh lý học – Sinh lý học là một trong những môn học cơ sở của Y học….

Read more
Trắc nghiệm sinh lý học, Sự nguy hiểm của sốc phản vệ

Trắc nghiệm sinh lý

Giới thiệu Trắc nghiệm sinh lý Sinh lý học là một trong những môn cơ sở của Y học. Sinh lý học chuyên nghiên cứu về hoạt…

Read more

Atlas sinh lý học

Giới thiệu Atlas sinh lý học Trong nguồn sách giáo khoa Liên Xô cũ, “Atlas sinh lý học” là cuốn sách hàng đầu thuộc nhóm này. Mục đích…

Read more
Giáo trình sinh lý học

Giáo trình sinh lý học (ĐH Y Hà Nội)

Giới thiệu Giáo trình sinh lý học Giáo trình sinh lý học – Sinh lý học là một trong những môn cơ sở của Y học. Sinh…

Read more