Sinh lý bệnh – Miễn dịch – ĐH Y tế công cộng

Giới thiệu Sinh lý bệnh – Miễn dịch – ĐH Y tế công cộng Sinh lý bệnh – Miễn dịch – Dù mục tiêu đào tạo thành…

Read more
Sinh lý bệnh học

Sinh lý bệnh học – Đại học Y Hà Nội

Giới thiệu Sinh lý bệnh học – Đại học Y Hà Nội Sinh lý bệnh học – Cuốn sách “Sinh lý bệnh học” này được viết nhân…

Read more
Giáo trình Sinh lý bệnh

Giáo trình Sinh lý bệnh – ĐH Y Dược Huế

Giới thiệu Giáo trình Sinh lý bệnh Sinh lý bệnh nghiên cứu về cơ chế phát sinh, phát triển và kết thúc của bệnh tật, hay nói…

Read more
Sinh lý bệnh và miễn dịch

Sinh lý bệnh và miễn dịch

Giới thiệu Sinh lý bệnh và miễn dịch Cuốn sách sinh lý bệnh và miễn dịch do GS.TS. Văn Đình Hoa và GS. Nguyễn Ngọc Lanh biên…

Read more

Understanding Pathophysiology 5th Edition

Giới thiệu Understanding Pathophysiology Hơn một thế kỷ nay, cùng với sự tiến bộ vượt bậc của khoa học, y học ngày càng phát triển mạnh và…

Read more