Category: Y học cơ sở

Trang bị khoa hồi sức tim mạch

<div><p></p><div style="text-align: right;"><strong>ThS. Hồ Huỳnh Quang Trí<br><em>Viện Tim TP.HCM</em></strong><br></div> <div style="text-align: justify;"><strong>MỞ ĐẦU</strong><br>Trong số những người bệnh tim mạch điều trị nội trú, có một số đối tượng …

Tìm hiểu tác động của thuốc ức chế men chuyển trên chuỗi bệnh lý tim mạch: Từ dữ kiện lâm sàng đến cơ chế

<div><p></p><div style="text-align: right;"><strong>ThS. Hồ Huỳnh Quang Trí</strong><br><em><strong>Viện Tim TP.HCM</strong></em></div> <div style="text-align: justify;"><strong>CHUỖI BỆNH LÝ TIM MẠCH VÀ TÁC ĐỘNG CỦA THUỐC ỨC CHẾ MEN CHUYỂN</strong><br>Cách đây gần 18 …

Kháng với điều trị Asprin

<div><p></p><br><div style="text-align: right;"><strong>TS.BS. ĐỖ QUANG HUÂN<br><em>Viện Tim Tp.HCM</em></strong></div> <div style="text-align: justify;"><strong>A. MỞ ĐẦU: </strong><br>Trong bệnh lý xơ vữa động mạch, biến chứng tạo huyết khối gây tắc mạch …