Phôi thai học người

Phôi thai học người – Đại học Y Hà Nội

Giới thiệu Phôi thai học người – Đại học Y Hà Nội Phôi thai học người – Phôi thai học là khoa học nghiên cứu sự phát…

Read more

Bài giảng Mô phôi – ĐH Y Thái Nguyên

Giới thiệu Bài giảng Mô phôi  Bài giảng Mô phôi  – Mô là tập hợp các tế bào đã biệt hóa và những cấu trúc không phải…

Read more
Bài giảng Mô phôi - phần Mô học

Bài giảng Mô phôi phần Mô học – Bộ Y tế

Giới thiệu Bài giảng Mô phôi phần Mô học Bài giảng Mô phôi phần Mô học được biên soạn dựa trên chương trình giáo dục của Trường ĐH…

Read more
Giáo trình mô học - ĐH Y Hà Nội

Giáo trình mô học – ĐH Y Hà Nội

Giới thiệu Giáo trình mô học – ĐH Y Hà Nội Mô học là một môn hình thái học thuộc khối các môn học cơ sở trong…

Read more