sedentary lifestyle, Topic Running, holiday you went on

Technology and sedentary lifestyle

Technology and sedentary lifestyle As a result of electronic inventions such as the computer and television, people do less physical activity, and this is having a negative…

Read more

» Lời giới thiệu

  Dịch Covid-19 (tên gọi cũ là dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona – nCoV) bắt đầu xuất hiện từ thành…

Read more

Hành trình chinh phục IELTS từ con số 0

Hành trình chinh phục IELTS từ con số 0 Ngày 1: Chào mọi người. Thấy group khá là đông thành viên nên mình muốn đăng một bài…

Read more

IELTS Speaking Part 2 – Describe a health problem you or someone you know had…

IELTS Speaking Part 2 – Describe a health problem you or someone you know had You should say: – What it was – How you had this…

Read more

[Bạn có biết?]#khoaspeak #ieltsvietopHiện tượng Moving Stress Trong đa số…

[Bạn có biết?] #khoaspeak #ieltsvietop Hiện tượng Moving Stress Trong đa số các trường hợp, các số có đuôi là ‘-teen’ sẽ được nhấn âm cuối. Tuy…

Read more

MỘT SỐ CỤM TỪ HAY DÙNG ĐỂ PARAPHRASE TRONG READING, WRITING VÀ SPEAKING (phần…

MỘT SỐ CỤM TỪ HAY DÙNG ĐỂ PARAPHRASE TRONG READING, WRITING VÀ SPEAKING (phần 1) Chú ý: Không phải là các từ này đều thay thế cho…

Read more
tiếng anh qua phim

LUYỆN TIẾNG ANH QUA PHIM HIỆU QUẢ HAY KHÔNG ??

LUYỆN TIẾNG ANH QUA PHIM HIỆU QUẢ HAY KHÔNG ?? Mình nhận được câu hỏi này khá nhiều, và từ kinh nghiệm cá nhân của riêng mình…

Read more
sedentary lifestyle, Topic Running, holiday you went on

IELTS Speaking Part 2 – Describe a holiday you went on

IELTS Speaking Part 2 – Describe a holiday you went on You should say: Where you went. Who you went with. What you liked/didn’t like. If you…

Read more
sedentary lifestyle, Topic Running, holiday you went on

Speaking Task 1: Topic Running

Speaking Task 1: Topic Running Q1: How often do you run? I have a busy life with working and studying so the opportunities to go for a…

Read more
nội trú VinUni, Describe something expensive

Describe something expensive you want to buy in the future?

Describe something expensive you want to buy in the future? You should say: * Where you can get it? * How much it costs * What you…

Read more