Category: Thuốc điều trị

Enalapril

Tên chung quốc tế: Enalapril. Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nén 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 20 mg. Chỉ định: Như captopril. Thận trọng: Người giảm chức …

Hydralazin

Thuốc giãn mạch ngoại vi chọn lọc trên động mạch. Tên chung quốc tế: Hydralazine. Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nén 10 mg, 20 mg, 100 mg. Thuốc …

Perindopril

Thuốc ức chế men chuyển. Tên chung quốc tế: Perindopril. Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nén 4 mg. Chỉ định và chống chỉ định: Như captopril. Thận trọng: …

Prazosin

Thuốc chẹn alpha 1. Tên chung quốc tế: Prazosin. Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nén 500 microgam, 1 mg. Chỉ định: Tăng huyết áp; thường phối hợp với …

Amiodaron

Tên chung quốc tế: Amiodarone. Dạng thuốc và hàm lượng: Viên nén 200 mg. ống tiêm 150 mg/3 ml. Chỉ định: Dự phòng và điều trị loạn nhịp thất …