Cập nhật chẩn đoán và điều trị Đái tháo đường ADA 2018

Đái tháo đường ADA 2018

Tài liệu này có được từ Festival Đái tháo đường và rối loạn chuyển hoá 2018. Trong đó có một số khuyến cáo như:

Phân loại

ĐTĐ típ 1

Tự miễn phá hủy tế bào β

ĐTĐ típ 2

Giảm dần khả năng tiết insulin của tế bào β

ĐTĐ thai kỳ(GDM)

Các típ đặc hiệu khác:

ĐTĐ di truyền đơn gen

Bệnh lý tụy ngoại tiết

Do thuốc hay hóa chất

A1C

A1C phải được chuẩn hóa theo các phương pháp đã được chứng nhận bởi NGSP và dung trong nghiên cứu DCCT. B

Nếu có sự bất tương hợp đáng kể giữa A1C và glucose huyết tương, có thể nghĩ đến trường hợp bệnh lý hemoglobin. Cần các kỹ thuật xét nghiệm A1c ít phụ thuộc vào bệnh lý hemoglobin hay cân nhắc việc chẩn đoán ĐTĐ dựa trên tiêu chí glucose huyết tương. B

Trong các trường hợp bệnh lý rút ngắn đời sống HC như bệnh lý Hemoglobin, mang thai (tam cá nguyệt thứ hai và thứ ba), bệnh nhân lọc thận, mới mất máu hay truyền máu, đang dùng erythropoietin, chỉ sử dụng tiêu chí glucose huyết tương tĩnh mạch trong chẩn đoán ĐTĐ. B

ĐTĐ típ 1: khuyến cáo

Nên dùng glucose huyết tương để chẩn đoán ĐTĐ típ 1 hơn là dùng A1c. E

Tầm soát ĐTĐ típ 1 bằng các tự KT chỉ được khuyến cáo dùng trong các nghiên cứu hay trên các đối tượng trong gia đình có quan hệ trực thuộc với bệnh nhân ĐTĐ típ 1. B

  [Sciencedaily] Suy giáp ở bà mẹ mang thai có liên quan đến ADHD ở con họ

Có lớn hơn hay bằng hai tự KT dương tính có giá trị tiên đoán bệnh ĐTDĐ típ 1 và có thể dùng trong các thử nghiệm lâm sàng can thiệp. B

ĐTĐ típ 2: khuyến cáo

Để chẩn đoán ĐTĐ típ 2, ĐH đói, ĐH 2 giờ sau 75-g OGTT, và A1c có giá trị tương đương. B

Trên bệnh nhân ĐTĐ, cần tầm soát và điều trị các yế
u tố nguy cơ tim mạch . B


Tải về: (Download)

Đái tháo đường ADA 2018

Hướng dẫn tải về:


Đái tháo đường biến chứng mắt

One Response

  1. 做好水库蓄水工作 August 15, 2020

Leave a Reply