Chuyên mục: NGOẠI KHOA

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH, Ca lâm sàng lao phổi, Ca lâm sàng 1, ca lâm sàng 2, ca lâm sàng 3, ca lâm sàng 4, ca lâm sàng 5, ca lâm sàng 6, ca lâm sàng 7, ca lâm sàng 8, ca lâm sàng 9, ca lâm sàng tụ máu ngoài màng cứng, ca lâm sàng 11, ca lâm sàng 12, ca lâm sàng 13, ca lâm sàng 14, ca lâm sàng 15

CA LÂM SÀNG 8

Ca lâm sàng 8 Một bệnh nhân 80 tuổi tiền sử trước đây chưa từng phải vào bệnh viện, hiện tại bệnh nhân có những dấu hiệu và triệu chứng điển hình của tắc ruột …
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH, Ca lâm sàng lao phổi, Ca lâm sàng 1, ca lâm sàng 2, ca lâm sàng 3, ca lâm sàng 4, ca lâm sàng 5, ca lâm sàng 6, ca lâm sàng 7, ca lâm sàng 8, ca lâm sàng 9, ca lâm sàng tụ máu ngoài màng cứng, ca lâm sàng 11, ca lâm sàng 12, ca lâm sàng 13, ca lâm sàng 14, ca lâm sàng 15

CA LÂM SÀNG 6

Ca lâm sàng 6 Một bệnh nhân nam 60 tuổi tiền sử nghiện rượu được đưa vào phòng cấp cứu do nôn ra máu. Huyết áp 100/60mmHg, khám thấy lách to và cổ trướng. Hematocrit ban …
BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH, Ca lâm sàng lao phổi, Ca lâm sàng 1, ca lâm sàng 2, ca lâm sàng 3, ca lâm sàng 4, ca lâm sàng 5, ca lâm sàng 6, ca lâm sàng 7, ca lâm sàng 8, ca lâm sàng 9, ca lâm sàng tụ máu ngoài màng cứng, ca lâm sàng 11, ca lâm sàng 12, ca lâm sàng 13, ca lâm sàng 14, ca lâm sàng 15

CA LÂM SÀNG 4

Ca lâm sàng 4 Một người đàn ông 60 tuổi nhập viện vào đơn vị chăm sóc mạch vành với một nhồi máu cơ tim trước rộng. Ngày nằm viện thứ 2, bệnh nhân bắt …
Web truyện Viêm gan Bệnh gan mật .