Chuyên mục: CA LÂM SÀNG

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH, Ca lâm sàng lao phổi, Ca lâm sàng 1, ca lâm sàng 2, ca lâm sàng 3, ca lâm sàng 4, ca lâm sàng 5, ca lâm sàng 6, ca lâm sàng 7, ca lâm sàng 8, ca lâm sàng 9, ca lâm sàng tụ máu ngoài màng cứng, ca lâm sàng 11, ca lâm sàng 12, ca lâm sàng 13, ca lâm sàng 14, ca lâm sàng 15

CA LÂM SÀNG 11

Ca lâm sàng 11 Bệnh sử Một người đàn ông 76 tuổi có tiền sử bệnh thận tăng huyết áp, gần đây ông ta đã bắt đầu sử dụng một loại thuốc mới để điều …
Web truyện Viêm gan Bệnh gan mật .