[Bạn có biết?] #khoaspeak #ieltsvietop Hiện tượng Moving Stress Trong đa số…

[Bạn có biết?]

#khoaspeak #ieltsvietop

Hiện tượng Moving Stress
Trong đa số các trường hợp, các số có đuôi là ‘-teen’ sẽ được nhấn âm cuối. Tuy nhiên, trong một câu, dấu nhấn có thể được chuyển sang âm đầu tiên nếu ngay sau nó là một âm mạnh (đã được nhấn).

Tim lives at number fifteen.
Tim lives at number fifteen Green Street.

Đây là lý do tại sao đôi khi nghe IELTS Listening, ta không hình dung được chính xác là ‘-teen’ hay ‘-ty’ bằng phương pháp đoán dấu nhấn😁.
———————————————–
Chấm (.) để đọc thêm nhiều kiến thức thú vị!

Leave a Reply