Bài giảng Sinh lý bệnh – Miễn dịch

Các bài giảng môn Sinh lý bệnh và Miễn dịch do các giảng viên Bộ môn Sinh lý bệnh – Miễn dịch Trường Đại học Y Dược Huế biên soạn.

"Bài

Gồm các bài giảng về kháng nguyên, kháng thể, bổ thể, về quá trình viêm, sốt, rối loạn chuyển hóa… Ngoài ra, Cactus cũng cung cấp cho các bạn những file flash minh họa các cơ chế miễn dịch, rất hữu ích cho việc học tập.
Các bạn có thể tải về theo các link sau:
– Bài giảng Sinh lý bệnh – Miễn dịch: Link
– Flash minh họa cơ chế miễn dịch học: Link

 

Leave a Reply