ADH, Desmopressin và tiểu đêm

ADH, Desmopressin và tiểu đêm

ADH giải phóng đáp ứng với tăng áp suất thẩm thấu dịch ngoại bào (Extral cell fliud-ECF) hoặc giảm thể thích và áp suất máu .Osmoreceptive neurons (tế bào thần kinh nhận cảm áp suất thẩm thấu) ở vùng dưới đồi và ven não thất.

Magnocellular neurons (các tế bào thần kinh nội tiết sản xuất ADH) nằm ở PVN (paraventricular nucleus) và SON(supraoptic nuclues).Các Osmoreceptive neuron đáp ứng với sự thay đổi ECF osmolality bằng cách co rút hoặc phồng lên do đó gián tiếp kích thích Magnocellular neurons dẫn đến tăng giải phóng ADH ở thùy yên sau.

Trong giấc ngủ sâu về đêm bàng quang chứa thể tích nước tiểu ít để không gây gián đoạn giấc ngủ. Nếu có thể đi vào giai đoạn 3 & 4 của giấc ngủ non-REMs tuyến yên tiết ra ADH ( antiuretic hormone- L- arginine vasopressin-AVP ) để làm giảm thể tích nước tiểu, ta sẽ chẳng lạ gì khi rối loạn giấc ngủ chắc chắn sẽ đi tiểu đêm nhiều lần.

ADH có 2 thụ thể: V1 là thụ thể hướng co trơn và hướng tiểu cầu trong khi V2 là thụ thể tạo ra mRNA mã hóa cho AQP2. AVP tự nhiên có thể làm phóng thích yếu tố von Willebrand tác động lên tiểu cầu & P- selectin có vai trò trong hiện tượng viêm.

Desmopressin là một chất nhân tạo với khử amine ở aa 1 và ở Arginine 8 là D- Arginine thay vì L- Arginine như ở AVP chính sự biến đổi hóa học này đã cho phép DDAVP ( 1-deamine-8-D- argine) có ưu thế gắn vào V2R và khó bị phá hủy bởi các peptidase không đặc hiệu của huyết tương vì vậy thuốc này có tác dụng rất dài mà còn tránh được những hệ quả V1R như viêm và lôi thôi đông máu.


ADH, Desmopressin và tiểu đêm

Leave a Reply