A Dictionary of Epidemiology – Từ điển Dịch tễ học

A Dictionary of Epidemiology – Từ điển Dịch tễ học

Cactus xin giới thiệu với các bạn một cuốn từ điển về Dịch tễ học, được xuất bản năm 2006.

Các bạn có thể xem trực tiếp tại Cactus’s Blog hoặc tải về tại ĐÂY nhé.

 

Leave a Reply