Chuyên mục: CHUYÊN ĐỀ

Ngộ độc Carbamat

Ngộ độc Carbamat

Ngộ độc Carbamat Dịch tễ học Carbamat là các chất ức chế AChE có khả năng hồi phục, có thể dẫn đến tình trạng dư thừa ACh tại các synap. Thường được dùng trong các …